dilluns, 3 de març de 2014

QUAN LA  TERRA TREMOLA....

El  passat dia 9 de febrer del 2014 es produí un terratrèmol de baixa intensitat (2,3º en l'escala de Richter, segons l'Institut Geogràfic Nacional), amb epicentre en el sud del terme de Guadassuar, que es deixà sentir en els municipis d'Alberic, Benimuslem i Massalavés, sense produir cap dany.
La Ribera del Xúquer és una àrea de sismicitat moderada, però que de quan en quan nota algun moviment menor, pròxim o distant. Antigament tots aquests fenòmens originaven grans temors i interpretacions molt diverses.


Les terratrèmols més destructius en territori valencià estan documentats des de 1396, el primer (amb gran incidència a Tabernes de la Valldigna, que pràcticament destruí tot el monestir, d'una intensitat IX), 1649 (Alcoi, intensitat IX), 1748 (Montesa, intensitat IX, molt destructiu en alguns pobles de la Ribera ), 1829 (Torrevella, intensitat X). Tots ells produïren enderrocaments de tot tipus d'edificis (cases, castells, etc.). Aquests quatre, a més, formen part de la dotzena de terratrèmols més desctructius que s'han produït a Espanya.

A més de tot això, a vegades, també s'han notat els efectes d'altres grans terratrèmols, com el de Lisboa (1 de novembre de 1755), que tingué uns efectes devastadors, perquè tot seguit s'hi produí un maremot (l'epicentre el situen a uns 600 km de la costa mar endins) i un incendi que destruí quasi totalment Lisboa. Calculen que va arribar a la intensitat IX, per això hi moriren entre 60.000 i 100.000 persones.


Doncs bé, els efectes de Lisboa també arribaren a la Ribera i es demanaren informes a les justícies locals per conéixer les incidències. Entre elles tenim el testimoni de les autoritats de Guadassuar, que informaren de danys molt superficials. El professor José Manuel Martínez Solares ha recollit aquesta documentació en el seu treball “Los efectos en España del terremoto de Lisboa (1 de noviembre de 1755)” (Monografía núm. 19. Madrid, Ministerio de Fomento, Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, 2001). A continuació reproduïm la carta on es citen alguns pobles de la Ribera (Carxaixent, Cullera, Corbera, Guadassuar i Llombai) i la resposta de Guadassuar:
Documents

[93] ALZIRA (Valencia)
Alzira, 22 de noviembre de 1755.

El Gobernador.
Ilustrísimo Señor:
Paso a manos de V. I. las cinco cartas adjuntas que contienen los informes sobre lo acaecido en punto del terremoto que se sintió en el día primero del corriente mes, que las Justicias de las villas de Carcax.te [= Carcaixent], Cullera, Corbera [= Corbera de la Ribera], Guadasuar [= Guadassuar] y Lombay [= Llombai], comprehendidas en esta Gobernación, han dirigido en consecuencia de la Orden que se les comunicó sobre dicho asunto; y las restantes que faltan, luego que me las envíen, las remitiré a V. I.
Dios guarde a V. I. los muchos años que puede y deseo.
Alzira, y noviembre 22 de 1755.

Ilustrísimo Señor:
Besa la mano de S. I. su más rendido servidor,
Don Miguel de Losada
Ilustrísimo Señor Don Diego de Rojas y Contreras.
(3.173)

[401] GUADASSUAR (Valencia)
Guadasuar.

Muy Ilustre Señor:
En cumplimiento de lo mandado por el Señor Gobernador del Consejo de S. M., que se comunicó al Excelentísimo Señor Duque de Caylús, Gobernador y Capitán General de la ciudad y Reino de Valencia, la que se me ha hecho saber, por vereda, por orden de V. S, en el día 15 del corriente, en asunto al terremoto causado en el día primero del corriente, habiéndome informado de muchas personas, así eclesiásticas como seculares de esta villa, me han participado:

* Que en dicho día primero de este mes de noviembre, siendo como las diez horas de la mañana, vieron un temblor de tierra, y edificios de casas y templo, el que duró por espacio de dos credos, y advirtieron muchas personas que entonces estaban en el templo que cayeron algunos pedazos de yeso de lo alto de la Iglesia. Las lámparas de los altares, en contínuo movimiento.
* Y no ha causado ruina alguna, ni en edificio, ni paredes, ni ha habido muerte ni herida alguna, así de hombres, como de otros vivientes.
* Advirtieron algunos que las aguas de los pozos se removieron algún poco, y tenían algún movimiento.

Que es cuanto debo poner en noticia de V. S.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Guadasuar [= Guadassuar], y noviembre 17 de 1755.=

Muy Ilustre Señor:
Besa la mano de V. S. su más seguro servidor,
Miguel Osca (Escribano), por Juan Amo (?) (Alcalde ordinario)

Muy Ilustre Señor Don Miguel de Losada [= Gobernador de Alzira, quien lo remitió el 22-XI-1755].
(3.173)

(Nota: Transcripció de documents de l'Arxiu Històric Nacional, amb indicació entre parèntesi del lligall corresponent)