diumenge, 13 de juliol de 2014

RELÍQUIES DE SANT VICENT MÀRTIR CONSERVADES A GUADASSUAR

Segurament des dels seus orígens, abans de la seua constitució com a rectoria independent al segle XIV (1341), l’església de Guadassuar ha tingut com a titular i patró a sant Vicent Màrtir, una advocació molt vinculada a la creació de l’antic Regne de València. Sant Vicent és patró de la diòcesi i de la ciutat de València, de Benimàmet i de Corbera, a més de titular de diverses parròquies.

Documentalment, però, la primera notícia d’aquesta titularitat a Guadassuar és la de la Visita Pastoral de 1401 (Visitatio ecclesie Sancti Vincentii, loci de Guadaçuar). Per això, quan el 1409 se li va encarregar un retaule al famós pintor Gonçal Sarrià, no és d’estranyar que aquest estiguera dedicat a reproduir diverses escenes de la vida del nostre sant, com era habitual en aquell temps, però no ho podem confirmar perquè no conservem el contracte de l’obra sinó només un dels pagaments.

Una vegada construïda la nova església, a partir de 1560, i la façana principal (1577-1578) dedicada al nostre patró, es va construir el nou retaule de l’altar major, obra de transició del renaixement al barroc, que també estava dedicat al nostre màrtir. D’aquest retaule no coneixem per ara el seu artífex, tot i l’interés dels investigadors en saber-ho, però no s’ha trobat encara documentació al respecte. L’actual, reconstruït  a l’any 1970, és una mera còpia d’aquest retaule destruït durant la guerra.

Al segle XVIII (1737) documentem a l’arxiu municipal una acta on se’ns informa de l’arribada d’una relíquia de sant Vicent Màrtir, portada des de Roma per mossén Ylles, per a Guadassuar, com ja va publicar Agustí Roig l’any 1959. Segurament és la relíquia que contenia el reliquiari de la imatge processional del sant, obra de l’escultor José Esteve Bonet (1787-1790), que Hortènsia Gimeno retirà abans de ser descoberta a sa casa i després cremada al riu Sec el 17 de setembre de 1936, juntament amb la Mare de Déu del Roser, obra d’Ignasi Vergara.
    
A.M.G. Llibre d’Actes i Resolucions Capitulars de l’Ajuntament de Guadassuar, 1713-1751, sig. 4001.
Acord sobre la recepció d’una relíquia de Sant Vicent Màrtir portada de Roma a València per mossén Francisco Ylles.
1737, febrer, 9. Guadassuar.

En la villa de Guadasuar, a los nueve días del mes de febrero de mil setecientos treinta y siete años, los señores Bautista Belsa, alcalde ordinario; Joseph Torres, Roque Montalvá, Thomás Gonsalves y Antonio Alós, regidores, y Bernardo Barberá, síndico y procurador general, juntos y congregados en la sala capitular de ella, fue propuesto por el regidor decano que mosén Francisco Ylles havía llevado una reliquia del glorioso y mártir San Vicente de la ciudad de Roma, el qual la havía depositado en poder del Sr. Vicario General de la ciudad de Valencia, y que por dicho beneficio era justo el que al dicho Ylles se le havía de reconocer en alguna cosa.
Y bien entendido por dichos señores capitulares, resolvieron el que fueren dos regidores, un síndico y el escrivano por dicha reliquia a costas del común de esta villa, sin dieta alguna, y que al dicho Ylles se le diere un agradecimiento.
Y en este estado quedó dicha resolución capitular, que firmaron los que supieron, de que doy fee.
Joseph Torres                                                                        Tomás Gosalbes
Ante mí
Miquel Osca, escribano

L’actual imatge processional, obra d’Enrique Galarza Moreno (1940), conté en el seu pit un reliquiari amb aquesta relíquia, de la qual no es conserva la certificatòria corresponent, perquè no es va poder extraure de l’anterior imatge abans de ser destruïda.

                                                                            Imatge de José Esteve Bonet (1787-1790) 

            Imatge d’Enrique Galarza Moreno (1940)             


L’any 1966 l’italià Pietro Zampieri, de Pàdua, va fer donació del braç esquerre incorrupte de sant Vicent a la diòcesi de València, en aquell moment presidida per monsenyor Marcelino Olaechea Loizaga. L’any 1970 s’organitzà una peregrinació encapçalada pel nou arquebisbe de València, monsenyor José Mª García Lahiguera, per traslladar la relíquia des d’Itàlia fins a València. En la recepció participaren activament el bisbe guadassuarenc monsenyor Vicent Roig i Villalba (1904-1977) i el pare Estanislao Mª de Guadassuar (1902-1991), a més de diverses persones de Guadassuar entre els pelegrins (Basilieta Añó García...). Igualment intervingué monsenyor Vicent Castell Maiques, canonge arxiver de la catedral de València, natural d’Algemesí (1918-1997).

 El 16 d’octubre de 1970 arribava la relíquia a València en una fragata de l’armada espanyola i es dipositava en una capella de la catedral. L’arquebisbe autoritzà el seu trasllat a Guadassuar durant les festes patronals (del 23 al 30 de gener de 1971), per ser una gran parròquia vicentina, i li concedí un fragment del braç de sant Vicent, el qual s’inserí en un senzill reliquiari regalat pels festers de 1971.

Relíquia del braç esquerre de sant Vicent Màrtir de la catedral de València

Recepció de la relíquia de sant Vicent a l’ermita de sant Roc (23 de gener 1971)

Es conserva la certificació de l’arquebisbe de l’autenticitat de la relíquia, signada el 15 de maig 1971, i també la carta de donació (25 d’abril de 1971) feta a la parròquia de Guadassuar del llenç que va embolcallar el braç de sant Vicent durant un temps, de Pietro Zampieri, donant de la relíquia, que també va visitar Guadassuar aquell any. Pietro Zampieri per aquesta donació va ser declarat canonge honorari de la catedral de València i fill adoptiu de la ciutat de València.

Reliquiari de sant Vicent Màrtir de Guadassuar (1971)

Donació del llenç del braç de sant Vicent a la parròquia de Guadassuar (1971)

Certificiat del llenç:
1970, octubre, 8. Pàdua.
Linteum in quo involutum fuit sacrum sinistrum bracchium incorruptum S. Vincentii Archilevitaea die XXX septemb. usque ad diem VIII octobris anni MCMLXX.
Patavii die VIII mensis octobris anni MCMLXX.
(signe: Sigillum Curiae Episcopalis Patavinae) Sac. Marius Zannoni
               deleg. episcopalis

Carta de la donació:
1971, abril, 25. Vigonovo (Venècia)
                                         Vigonovo, 25 aprile 1971
Rev.mo Signore
                         nella ultima visita alla diletta città di Valencia ho lasciato in deposito al Rev.mo Mons. D. Vicente Castell Maiques, canonico de la S. Chiesa Cattedrale di Valenza, un “lienzo” di lino sigillato ed autenticato, che avvolse per alcuni giorni il sacro braccio sinistro del glorioso San Vincenzo di Caesaraugusta e protomartire di Valenza.
Esso é destinato a codesta Parrocchia, che con tanto amore venera il grande martire.
Colpo l’occasione per raccomardarmi alla sue preghiere e per riverirla con affetto.

Della S. V. R. dev.mo
Pietro Zampieri
canonico “ad hon.” della
chiesa arcivescovile di Valenza
e figlio adottivo della
medesesima città
Al Rev.mo signore
Cura Párroco della Parrochia
di Guadasuar (Valencia)

En conclusió, Guadassuar per la seua tradició centenària i per les relíquies conservades del sant pot considerar-se una de les poblacions vicentines més privilegiades, que, a més, comparteix amb la catedral de València la mateixa relíquia del màrtir Vicent. Per això, ara que els Festers de Sant Vicent organitzen des de fa sis anys una peregrinació a la catedral de València per venerar aquesta relíquia, que també divulguen que Guadassuar té part de la mateixa relíquia i una altra anterior, perquè tot açò és desconegut pels devots vicentins i pels mateixos guadassuarencs.   

Per últim, cal recordar que l’any 2009 es va celebrar el cinquantenari de la declaració de sant Vicent Màrtir i de la Mare de Déu de la Misericòrdia com a patrons canònics de Guadassuar pel recordat Papa Joan XXIII (3 d’agost de 1959).

J. Enric Mut i Ruiz
Cronista oficial de Guadassuar
(Reelaboració i ampliació de l’article del Programa de Festes de 2006)

Bibliografía:
ESTEVE MONTALVÁ, José Vicente i OSCA BAIXAULI, Vicente: Las imágenes procesionales de San Vicente Mártir, en Guadassuar en Fira 2005, Guadassuar, pp. 50-52.
ROIG BARRIOS, Agustí: La reliquia de San Vicente Mártir que venera Guadasuar, en Feria y Fiestas 1959, Guadasuar (Imp. Peris, Guadassuar), (s.p.). Publicat de nou en Guadassuar en Fira 2014, en versió valenciana, però sense les fotografies idònies.
- Sobre la antigüedad de la tradición vicentina en Guadasuar, en Feria y Fiestas 1977, Guadassuar (Imp. Piera, Alzira), (s.p.).
- XXV aniversario: En 1971 estuvo en Guadassuar la reliquia del brazo izquierdo de San Vicente Mártir, en Guadassuar en Fira 1996, Guadassuar, (s.p.).
- L’antiga imatge de sant Vicent de Josep Esteve Bonet, en Guadassuar en Fira 1999, Guadassuar, pp. 71-73.