dijous, 19 de desembre de 2019

438 ANIVERSARI DE LA CONSTITUCIÓ COM A POBLE DE GUADASSUAR (22 DE DESEMBRE DE 1581)En esta commemoració hem de recordar aquells veïns que van impulsar la separació d'Alzira, la construcció de la nova església, l'expansió demogràfica i urbana, l'explotació de la producció sedera, etc.CAPS DE FAMÍLIA DE GUADASSUAR ENTRE 1573 I 1600

1.      Albinyana, Pere, vingut de Xàtiva
2.      Alòs, Antoni
3.      Alòs, Bernat
4.      Andrés, Joan
5.      Anyó, Cosme
6.      Anyó, Francés, ferrer
7.      Anyó, Jaume
8.      Anyó, Joan, ferrer
9.      Anyó, Vicent, fill de Joan
10.  Asensi, Joan
11.  Asensi, Joan
12.  Avella, Bertomeu
13.  Avella, March
14.  Avella, Miquel
15.  Avella, Pere
16.  Badia, Jaume
17.  Badia, Miquel
18.  Badia, Pere, la viuda de
19.  Balaguer, Pere
20.  Balcebre, Jeroni
21.  Balcebre, Joan
22.  Balcebre, Lluís
23.  Balcebre, Miquel
24.  Balcebre, Pere
25.  Balcebre, Joan
26.  Barberà, Bernat
27.  Barberà, Bernat, menor
28.  Barberà, Bertomeu
29.  Barberà, Miquel
30.  Bardaxí, Antoni, mestre fuster
31.  Belda, Baptiste
32.  Borredà, Pere
33.  Bosch, Joan
34.  Boyls, Bernat, fill de Joan
35.  Boyls, Damià
36.  Boïls, Gaspar
37.  Boyls, Geroni, fill de Jeroni
38.  Boyls, Jaume, fill de Lluís
39.  Boyls, Joan, fill de Jeroni
40.  Boyls, Joan, fill de Pere
41.  Boyls, Joan, nét de Jaume
42.  Boyls, Joan
43.  Boyls, Joan Jeroni, fill de Joan
44.  Boyls, Lluís, major
45.  Boyls, Lluís
46.  Boyls, Lluís
47.  Boylls, Lluís, menor, fill [...]
48.  Boyls, Melcior
49.  Boïls, Melcior, fill de Pere
50.  Boïls, Melcior
51.  Boïls, Miquel, fill de Joan
52.  Boyls, Pere
53.  Boyls, Pere, fill de Joan
54.  Boyls, Vicent
55.  Brosa, Pere
56.  Calsena, Joan
57.  Caravall, Miquel
58.  Caravall, Rodrigo
59.  Carbó, Antoni
60.  Carbó, Bertomeu
61.  Carbó, Miquel
62.  Carbó, Pere
63.  Carbó, Pere, menor
64.  Carbó, Pere, català
65.  Cart, Joan
66.  Casanoves, Jaume, la viuda de
67.  Castell, Joan, moliner
68.  Castell, Joan
69.  Castelló, Joan
70.  Chinchilla, Miquel
71.  Claus, Antoni
72.  Claver, Pere
73.  Climent, Damià
74.  Climent, Francés
75.  Climent, Jaume, la pobila de
76.  Climent, Luís
77.  Climent, Nicolau
78.  Climent, Simeon
79.  Climent, Vicent, fill de Francés
80.  Collado, Joan
81.  Cordovés, Caterina
82.  Cordovés, Joan
83.  Cordovés, Joan
84.  Costet, Guillem
85.  Escrivà, Bertomeu
86.  Esparsa, Joan, sastre
87.  Esquer, Baltasar
88.  Esquer, Bertomeu
89.  Eximenes, Diego
90.  Ferrandis, Pere
91.  Ferrando, Jaume
92.  Ferrando, Jaume, fill de Miquel
93.  Ferrando, Miquel
94.  Ferrer, Bertomeu
95.  Ferrer, Pere
96.  Fontova, Jaume
97.  Forces, Pere
98.  Frigola, Antoni
99.  Frigola, Antoni
100.  Garcés, Jeroni
101  Garcia, Joachim
102.  Garrigues, Andreu, los pobils de
103.  Garrigues, Gaspar
104.  Gavarda, Joan, menor
105.  Gavarda, Pere, fill de Pere
106.  Gavarda, la viuda Na
107.  Gil, Jaume, fill de Joan
108.  Girona, Pere
109.  González, Baltasar, velluter
110.  Goterri, Miquel
111.  Guerau, Joan
112.  Guerau/Grau, Pere, menor
113.  Gutierres, Joan
114.  Hervàs/Ervàs, Andreu
115.  Hervàs, Jaume
116.  Hervàs, Francés, que vench de Carlet
117.  Hervàs, Lluís
118.  Inoges, Martí, mestre sastre
119.  Jaumiret, Jaume, francés
120.  Jordà, Vicent
121.  Jornet, Andreu
122.  Jornet, Antoni, fill de Cosme
123.  Jornet, Antoni, ferrer
124.  Jornet, Bautista
125.  Jornet, Cosme o Jornet, Pere, son fill
126.  Jornet, Cosme
127.  Jornet, Jaume, fill de Cosme
128.  Jornet, Jaume, fill de Jaume
129.  Jornet, Jaume, fill de Pere
130.  Jornet, Jaume, fill de Pere
131.  Jornet, Jaume, mort
132.  Jornet, Jaume, nét de Pere
133.  Jornet, Joan, menor
134.  Jornet, Joan
135.  Jornet, Llorenç
136.  Jornet, Miquel
137.  Jornet, Pere, fill de Joan
138.  Jornet, Pere, fill de [...]
139.  Jornet, Joan, fill de Jaume
140.  Just, Alonso, fill de Tomàs, obrer de vila
141.  Just, Tomàs
142.  Llemosí, Joan, pedrapiquer
143.  Lligalbé, Bertomeu
144.  Lligalbé, la muller de Joan
145.  Lligalbé, la muller de Pasqual
146.  Lligalbé, Luís, fill de Joan
147.  Llopis, Francisco, ferrer
148.  Llopis. Cosme, fuster
149.  Lope d’Alavés, Cosme
150.  Macià, Benet
151.  Macià, Benet
152.  Macià, Benet, menor
153.  Macià, Gaspar
154.  Macià, Lluís
155.  Macià, Lluís
156.  Macià, Pere
157.  March, Andreu
158.  Madramany, Bernat, menor
159.  Madramany, Bernat
160.  Magraner, Francés
161.   Magraner, Pere
162.   Marco, Miquel
163.   Marçal, Joan
164.   Martí, Joan
165.   Martines, Francés, torcedor
166.   Martines, Martí
167.   Martines, Pere, torcedor
168.   Matalí, Joan, pedrapiquer
169.   Mateu, Pere, sastre
170.   Miquel, Andreu
171.   Montalbà, Bernat, fill de Pere
172.   Montalbà, Jeroni
173.   Montalbà, Jaume, fill de Jaume
174.   Montalbà, Jaume Mateu
175.   Montalbà, Joan
176.   Montalbà, Lluis, major
177.   Montalbà, Lluís, menor
178.   Montalbà, Pere
179.   Montalbà, Pere, menor, fill [de Pere]
180.   Montiel, Antoni
181.   Munyós, Pedro
182.   Navarro, Bertomeu
183.   Navarro, Joan Paulo, mossén, rector
184.   Navarro, Pere
185.   Ortega, Bertomeu, mort
186.   Ortega, Bertomeu, quondam, la viuda de
187.   Osca/Osqua/Oscha, Antoni, fill de Joan
188.   Osca, Antoni, fill de Pere
189.   Osca, Bertomeu
190.   Osca, Francés, fill de Pere
191.   Osca, Francés, fill de Joan
192.   Osca, Jaume, fill de Jeroni
193.   Osca, Jaume, fill de Jeroni
194.   Osca, Jaume, fill de Miquel
195.   Osca, Joan, mossén
196.   Osca, Joan, fill de Bertomeu
197.   Osca, Joan, fill de Francés
198.   Osca, Jeroni, fill de Jaume
199.   Osca, Jeroni, fill de Jeroni
200.   Osca, Jeroni, fill de Miquel
201.   Osca, Jeroni, fill de Pere, ara la viuda
202.   Osca, Jeroni, fill de Vicent
203.   Osca, Lluís, la viuda de
204.   Osca, Lluís
205.   Osca, Lluís, menor, fill de Lluís
206.   Osca, Miquel, fill de Jeroni
207.   Osca, Pere, fill d’Antoni
208.   Osca, Pere, fill de Jeroni
209.   Osca, Pere, fill de Jeroni
210.   Osca, Pere, la viuda
211.   Osca, Tomàs
212.   Osca, Vicent, fill d’Antoni
213.   Osca, Vicent, fill de Joan
214.   Oste, Arnau
215.   Oste, Arnau
216.   Pals, Cosme
217.   Pals, Francés
218.   Pals, Jeroni
219.   Pareja, Antoni
220.   Pasqual, Cosme
221.   Pasqual, Gaspar, mestre
222.   Penya, Bernat
223.   Perales, Antoni, fill de Lluís
224.   Perales, Benet
225.   Perales, Joseph
226.   Perales, Nicolau
227.   Perales, Pere, fill de Benet
228.   Perales, Pere
229.   Pérez, Joan, sastre
230.   Peris, Miquel
231.   Pi, Joan, teixidor
232.   Piles, Macià
233.   Prats, Pere
234.   Puerto, Jaume, de Montaverner
235.   Puig, Gaspar
236.   Pujades, Tomàs
237.   Rafe, Pere, francés
238.   Renart, Antoni
239.   Renau, Joan, menor
240.   Requena, Miquel, notari
241.   Rexach, Antoni
242.   Rita, Joan, mestre sastre
243.   Riuet, Guillem
244.   Rodrigo, Salvador
245.   Rogon, Pere
246.   Roig, Antoni
247.   Roig, Bertomeu
248.   Roig, Jeroni
249.   Roig, Jaume, fill de Jaume
250.   Roig, Jaume, fill de Joan
251.   Roig, Joan, fill de Bertomeu
252.   Roig, Joan, fill de Jaume
253.   Roig, Joan, fill de Jaume
254.   Roig, Joan, fill de Joan
255.   Roig, Joan, fill de M.
256.   Roig, Macià
257.   Roig, Vicent, fill de Jaume
258.   Romeu, Jaume
259.   Salamanca, Francisco, obrer de vila
260.   Sans, Gabriel
261.   Sans, Jaume
262.   Sans, Joan
263.   Sans, Jeroni
264.   Savall, Baptiste, fill de Cosme
265.   Savall, Cosme
266.   Savall, Lluís
267.   Savall, Lluís, fill de Miquel
268.   Savall, Lluís
269.   Savall, Miquel
270.   Seguer, Joan
271.   Sempere, Salvador
272.   Sentamans, Antoni
273.   Sentamans, Francés, negre
274.   Sentamans, Joan, fill de Miquel
275.   Sentamans, Josep
276.   Sentamans, Miquel Jeroni
277.   Sentamans, Miquel, fill d’Esteve
278.   Sentamans, Miquel, fill de Berenguer
279.   Sentamans, Miquel, fill de Joan
280.   Sentamans, Miquel, menor
281.   Sentamans, Pere
282.   Sentamans, Pere, fill de Miquel
283.   Serra, Antoni
284.   Serra, Arnau
285.   Serra, Cosme
286.   Serra, Jaume
287.   Serra, Joan
288.   Serra, Joan, menor
289.   Serra, Miquel
290.   Serra, Pere
291.   Serra, Vicent
292.   Servantes, Gaspar
293.   Servantes, Joan
294.   Silvestre, Fèlix
295.   Sort, Melcior (abans Miquel)
296.   Talavera, mossén Nicolau de, rector
297.   Torres, Antoni, ara Jaume Torres, son fill
298.   Torres, Antoni, francés
299.   Torres, Jaume
300.   Torres, Joan
301.   Tur, Bertomeu
302.   Venrell, Jaume
303.   Venrell, Joan, menor
304.   Venrell, Joan
305.   Venrell, la muller de Pere
306.   Venrell, Miquel, fill de Joan
307.   Verdejo, Lluch
308.   Vinyoles, Jaume
309.   Vinyoles, Joan
310.   Vinyoles, Mateu
311.   Vinyoles, Pere
312.   Vizedo, Jaume
313.   Ximeno/Eximeno, Benet,
314.    Ximeno, Cosme, fill de Joan
315.    Ximeno, Jaume, menor
316.    Ximeno, Jaume, fill de Miquel
317.    Ximeno, Jaume, fill de Pere
318.    Ximeno, Jaume, major
319.    Ximeno, Joan, fill de Benet
320.    Ximeno, Joan, fill de Cosme
321.    Ximeno, Joan, fill de Joan
322.    Ximeno, Joan, fill de Pere
323.    Ximeno, Miquel
324.    Ximeno, Pere, fill de Pere
325.    Ximeno, Pere, menor, fill de Pere
326.    Yanyes, Alonso
327.   Yanyes, Miquel

Nota: Tots els caps de família són diferents; els que tenen el mateix nom i cognom són tots família (pares, fills, néts...). Les dones només apareixen quan són viudes, en nom del difunt. Només n’apareix una amb el seu nom, Caterina Cordovés que té un estatus superior en l’escala social.
En el cas de l’antropònim Francesc sempre escriuen Francés perquè la C final no la pronunciaven.

Font:
A.M.A. Llibre Padró de Riquesa de Guadaçuar, 1573-1600. Signatura 220/I-16.